Przedproża, Złota Kamienica

P-2205

9,5×14,5 cm.

W Złotej Kamienicy biuro podróży (linie oceaniczne). Późniejsza odbitka zdjęcia z okresu międzywojennego.