Przedszkolaki

P-720
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Napis na rewersie: „Oberky”? „Oberlej”?