Przy Singerach w Buenos Aires

P-4549
Miejsce:Buenos Aires
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

30. Agosto Anio 1931.

M[ichał] Jacek
Br. Dziadowicz
Zofja Herrero
Marja Szewczuk

Wielmożny Pan
Jacek Michał
Migem Tyria (?)
Buenos Aires