Dziś nabrzeże to ma niemal wyłącznie nowoczesną zabudowę, trudno więc powiedzieć, gdzie konkretnie zrobiono fotografię.