Reims, spalona katedra, widok dachu od wschodu

P-1812
Miejsce:Reims
Twórca:Verneau G.
Tematyka:Architektura
Zbiór:

13×18 cm