Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

27/6 1917 Kochana Marciu
dziękuje ci za pamięc u
mnie zdrowie moje jest
raz lepiej i gorzej posyłam
ci w dowód pamięci moją
fotografie pozatem ci rzy
cze powodzenia oile mi 
się zdaje będzie to bardzo
pomyślne dla ciebie i pro
sze cię jak przyjedziesz do
Łodzi racz mnie odwiedzić
i ja równiez Marcie bardzo
prosze żeby wstąpiła do Wło
darskich po ten pakiecik bo
kuzyni nie przyjeżdżają do
nas zasyłamy serdeczne całusy

Marta Szkudlarek
Ulica Refermacka
Dom P[ani] Dobrochow=
skiej w Koninie