Czas:
Miejsce:Berlin Niemcy
Twórca:Baer-Donati
Tematyka:Portret

10×14,5 cm

Prawa do tego zdjęcia są nieustalone. Proszę wszystkich, którzy znają historię zakładu Baer-Donati i ewentualnych spadkobierców o kontakt. Proszę też nie używać tej fotografii.