Rodzeństwo czy kuzynostwo?

P-2097
Miejsce:Wilno
Twórca:Czyż Bracia
Tematyka:Portret