Rodzeństwo czy para?

F-3303

Zdjęcie 5×7,5 cm w oprawie papierowej CdV