Rodzeństwo Kleinów przed pomnikiem Borussii

P-4453
Miejsce:Kłajpeda
Twórca:
Tematyka:Portret

9×9,5 cm

Horst – Iris – Ulrich Kleinowie
13 l.    1 1/4 r.    10 l.

Memel 29 wrz 1925

Kleinowie stoją pod „Pomnikiem Narodowym”, przedstawiającym Borussię (alegorię Prus), który wzniesiono w roku 1907 na „stulecie zwycięstwa nad Napoleonem” (chodzi chyba o pokój w Tylży). Było w 1807 roku jedyne miasto pruskie niezajęte przez armię francuską i tam znalazła schronienie pruska para królewska. Zamieszkała w ratuszu, przed tym budynkiem stanął pomnik.

Obalono go w roku 1923 w czasie „buntu Kłajpedy”, kiedy to okręg wcielono do Litwy. I przywrócono w roku 1939, kiedy marynarka Hitlera z powrotem zajęła miasto.