Rodzeństwo Modzelewskich w Kiwercach

P-1220
Miejsce:Kiwerce
Twórca:
Format:Pocztówkowy

Kiwerce koło Łucka
gdzie Wuj Stefan Modze-
lewski był przed wojną II
dyrektorem
Obok Wuja stoi nasza Ma-
musia Julia Karpińska
1938?