Rodzina I – Hancke – Małżonkowie z dzieckiem

P-4274

Tych kilkanaście fotografii (P-4270 – P-4785) związanych jest z rodziną Hancke (Hanke?) – na jednej z nich, przedstawiającej oboje małżonków, widnieje korespondencja z „wielmożną panią Hancke” w Zakopanem, podpisana „córka Marysia” (więc osoba na zdjęciu mogła być jej córką lub, co mniej prawdopodobne, synową).