Rodzina I – Hancke – Małżonkowie

P-4276

Tych kilkanaście fotografii (P-4270 – P-4785) związanych jest z rodziną Hancke (Hanke?) – na tej, przedstawiającej oboje małżonków, widnieje korespondencja z „wielmożną panią Hancke” w Zakopanem, podpisana „córka Marysia” (więc osoba na zdjęciu mogła być jej córką lub, co mniej prawdopodobne, synową).

Awers: Całujemy oboje rączki Janek i Marysia

Rewers: Wielmożna Pani Hancke w Zakopanem

16/9
Kochana Mamo! Już trzy
tygodnie dobiega jak ja do Mamy 
wysłałam list b. obszerny, następnie
dwa tygodnie temu Tadzik napisał
do Babci kartę, a Mama żadnemu
z nas nie odpisyje, co to ma znaczyć?
Jesteśmy b. niespokojni i nie wiemy
jak sobie tłomaczyć. My tu Dzięki
Bogu zdrowi jesteśmy , tylko deszcze w ostat-
nich tygodniach b. nam dokuczyły; teraz 
znów jakaś pogoda od wczoraj. Czy długo 
państwo mają jeszcze pozostać w Zakopanem?
Czekam choćby krótkiej wiadomości. Kochająca
córka Marysia