Rodzina II (gałąź niemiecka) – Druga dziewczyna III

P-4296
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret

Tych kilkanaście fotografii (P-4286 – P-4300) to rodzina mająca korzenie w Warszawie, ale zamieszkała w Niemczech; po jednej z kart widać, że związana z niejaką Marią Potocką.

Wytłoczona data 1894