Rodzina II (gałąź niemiecka) – Ojciec w średnim wieku

P-4287
Miejsce:Wrocław
Tematyka:Portret

Tych kilkanaście fotografii (P-4286 – P-4300) to rodzina mająca korzenie w Warszawie, ale zamieszkała w Niemczech; po jednej z kart widać, że związana z niejaką Marią Potocką.