Rodzina z Goerlitz VI – kuzyn F. Neumann

P-10255

Kochanemu siostrzeńcowi Erichowi
na serdeczną pamiątkę

F. Neumann
Nowy Rok 1896

Z noworocznym toastem!