Rodzina z Goerlitz VII – kuzynki Neumannówny

P-10256

Kathi Neumann 8 lat
Edith Neumann 7 lat

Ruth Neumann 5 1/2 roku

wykonane w 1907