Rodzina z Goerlitz VIII – Kuzynka Neumannówna I

P-10257

6,5×11 cm

[An]namaria (?) Neumann lat 9
[St]yczeń 1920