Rodzinny turniej gry w kręgle

P-1308

Zdjęcie 12×17 cm na kartoniku przyciętym do 14,5×20 cm.
Bohaterka stoi, trzecia od lewej.