Romantyczny pozytywista

P-4268
Technika:
Miejsce:
Format:
Tematyka: