Rozlana Sekwana przy Quai de la Rapée

PD-9543

Dziś nabrzeże to ma niemal wyłącznie nowoczesną zabudowę, trudno więc powiedzieć, gdzie konkretnie zrobiono fotografię.