W głębi widać Sekwanę, dalej zalaną szosę – woda przelewa się w dół do fosy fortyfikacji.