Właściwie jest to Rue de Poitiers, ze skrzyżowania z Rue de l’Universite; Rue de Lille widać tylko w tle, gdzie ciągnie się długa boczna elewacja dworca d’Orsay (dziś muzeum).