Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:
Tematyka:Architektura

Widok z Quai des Orfevres (Ile de Cite) na Quai des Grands Augustins. Róg nabrzeża z Rue des Grands Augustins przy niewysokim budynku po lewej stronie.