Rysunek (Bolesław Kędzierzawy?)

P-1694
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka

8×9,5 cm. Prawdopodobnie odwzorowanie (nieudolne) Matejkowskiego portretu Bolesława Kędzierzawego z pocztu królów i książąt.