Rysunek przedstawiający dziecko

P-3714

16,5×23 cm