Miejsce:Wenecja
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Plac św. Marka z kościołem
i kampanilą – Wenecja,
1875