Scholastyka z Dulskich Purzycka

P-2102
Czas:
Miejsce:
Tematyka:Portret

Scholastyka 
Purzycka
siostra d[okto]ra Franciszka
Dulskiego
staruszka 90 letnia
w 1934 r.