Scholastyka z Dulskich Purzycka

P-2102

Scholastyka 
Purzycka
siostra d[okto]ra Franciszka
Dulskiego
staruszka 90 letnia
w 1934 r.

Adela Antonina Ciesielska (ur. 1845), córka Józefa i Wandy z Tymienieckich, poślubiła w 1868 w Warszawie Franciszka Dulskiego, dra medycyny  Aleksopolskiego 31 pułku piechoty. Stąd w albumie jej szwagierka.