Sekretarz konsystorza ks. Just

P-8052

Dilectissimo mihi amico Canutio – Just

Najukochańszemu memu przyjacielowi Kantemu – Just

Just był w 1874 (wedle Szematyzmu) księdzem parafialnym w Pradze, kapelanem wojskowym w tamtejszym 11 Szpitalu Garnizonowym.