Siedmiu panów z Warszawy

P-6598

Zdjęcie 21,5×28 na kartonie 29,5×34,5 cm.

Od lewej: Knapski, Ulrych, [Zygmunt] Gundlach, Żebiowski, Grafczyński.