Siostry Karpińskie i Weronika Wawryn

P-1102
Miejsce:Siedlce
Twórca:
Tematyka:Portret

5,5×5,5 cm.

Siostry Karpińskie
i kol[eżanka] z Wilna
Wercia Wawryn

Siedlce, 6/ VIII 36 r.

Weronika Wawryn (1908-2001), malarka zamojska, studiowała z nimi wspólnie w pracowni Ślendzińskiego w Wilnie.