Miejsce:Hildesheim
Twórca:Samson & Co.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Stempel pocztowy z 13 lipca 1912 r.