Śmierć – teatr szkolny w Krasnymstawie

P-1179
Miejsce:Krasnystaw
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Krasnystaw
Teatr szkolny w Lic[eum]
prowadzony przez Irenę Karpińską