Smutna szkolna wycieczka w loggi Wallensteina

P-3853
Miejsce:Praga
Twórca:Mráz K. E.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe