Souvenir de Menton

PD-948
Miejsce:Nicea
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Pejzaż

Stempel wagonu pocztowego – 1 APR, poczty w Pilicy – 3 APR, Nicei – 10 APR [18]96

Alpes Maritimes le 9 avril [18]95

Bawię w tych stronach już od
kilku dni – przybyłem na zaproszenie Str.
do Monte Carlo/Hotel Beau-Rivage), skąd
zaraz po Świętach w odwrotną puścić się my-
ślę podróż via Genova, Torino, Milano, etc.. Wczoraj po-
znałem dość szczegółowo Niceę. Okolice i miejscowości
prześliczne, z Mnte Carlo wszakże pod względem wspaniałości
ogrodów i bogactwa willi trudno cokolwiek równać. Najserdeczniejsze
życzenia wesołego Al[leluja] obok stokrotnych ukłonów zasyła
Swi…

Madame
J. Moes
par Pilica (gouv. de Kielce)
a Wierbki
Russie-Pologne