Stanisław Jastrzębski, starszy numerowy

P-3333
Miejsce:Kraków
Tematyka:Portret

2/9 [18]82

Stan[isław] Jastrzębski
starszy numerowy
hotelu Krakowz

Chodzi albo ogółnie o hotel w Krakowie, albo o hotel Krakowski w tymże mieście, nieistniejący już, a zajmujący miejsce przebudowanych łaźni przy Plantach (Dunajewskiego); dziś stoi tam międzywojenny gmach banku.