Stanisław Krzemiński (sportretowany przez Kazimierza Mordasewicza)

P-8396

Stanisław Krzemiński (1839-1912), powstaniec styczniowy, członek Rządu Narodowego, literat.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Krzemi%C5%84ski

Reprodukcja portretu z podpisem może być naklejona wtórnie na kartonik z zakładu Gdeczyk, ale może to być również patriotyczna pamiątka.