Staruszek

P-2070

Zapewne reprodukcja wcześniejszej fotografii, być może dagerotypu.