Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Stefan Józef
(fot. wiek 10 m[iesię]cy)