Stefan Modzelewski

P-1215

5×7,5 cm

Wuj Stefan
Modzelewski

dyr[ektor] Lasów P[aństwowych]
w Białowieży, a 
potem w Łucku