Studenci seminarium nauczycielskiego w Białej

P-7502
Twórca:
Tematyka:Grupowe

Studenci III klasy seminarium nauczycielskiego w Białej w roku 1876 oraz ich nauczyciele.

Zdjęcie przycięte do formatu gabinetowego, niestety ze stratą niektórych imion i nazwisk.

Zygmunt Lipka z książką w ręku. Środkowy rząd 5 od lewej 
Seminarium nauczycielskie w Białej