Sukiennice po przebudowie od Floriańskiej

P-4179

Fotografia przedstawia sukiennice już po przebudowie według projektu Tomasza Prylińskiego w latach 1875-1879.