Sukiennice po przebudowie od Sławkowskiej

P-4180

Fotografia przedstawia sukiennice już po przebudowie według projektu Tomasza Prylińskiego w latach 1875-1879.