Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Murek ma pozorną perspektywę, w rzeczywistości jest namalowany na specjalnie wyciętej dykcie.