…może uda mi się sprawić
tym mizernym zdjęciem Tobie
radość.
Przypominam sobie iż pragnęłaś mieć
zdjęcie właśnie z tej stony.
Z wycieczki na „Śnieżkę” 23 VIII 46
Kościół Vang w Bierutowicach