Święty mąż i Kriszna

P-1573

Format zbliżony do Cabinet Portrait naklejony na karton 17,5×19,5 cm.