Sypanie kopca Piłsudskiego

P-4614
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Grupowe

Wiezienie ziemi
na kopiec M[a]r[szałka] Piłsudskiego 
na Sowińcu!

w 1935 r,