Sypanie ziemi na kopiec Piłsudskiego

P-1226
Miejsce:Kraków
Twórca:
Tematyka:Grupowe

Czwarty od lewej, z laską – Józef Karpiński. Grupa stoi przed budynkiem Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie, ul. Smoleńsk 9 (obecnie ASP).

Kraków 12/VIII. 1935.
Przed wyjazdem na

Sowiniec – w oczeki-
waniu na autobusy.
Urny z ziemią
Dyr. Biał. Neg[?], ja,
p. Kuszniruk
fot. p. Mórawski