Kapitan baron Szvetency de Nagy-Ohay

P-8069

Błędny podpis Szvetency de Ohaim dotyczy kogoś z rodziny Szvetency de Nagy-Ohay (być może barona Antona, który był prominentnym wojskowym).

Podpis: Szvetency, a poniżej: Hauptmann in Generalstab