Szymon Meysztowicz z Wielowieyskimi

P-2834
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Od lewej: Halszka, Meysztowicz, NN (być może najbliżej spowinowacona z Meysztowiczem Teresa z Wielowieyskich Jelska).